Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty energetyczne

Na dzień dzisiejszy w Polsce przy sprzedaży lokalu mieszalnego lub dla obiektów użyteczności publicznej są obowiązujące świadectwa charakterystyki energetycznej, a na potrzeby projektu budowlanego są wymagane projektowane charakterystyki energetyczne tudzież dla obiektów użyteczności publicznej np. takich jak PSP Państwowej Straży Pożarnej ubiegających się o kredyt na modernizację termiczną budowli oblicza się audyt energetyczny albo audyt remontowy. Usługa świadectwo energetyczne to produkt łącząca wspólną naszą działalność która jest przeznaczona i wykorzystana do obliczania strat energii użytkowej EU istotnej do ogrzania w obiekcie budowlanym czyli C. O. i wytworzenie ciepłej wody użytkowej w skrócie c. w. u. dla twojego domu. Firma CEB.COM.PL oblicza świadectwa charakterystyki energetycznej albo dla projektów budowlanych – projektowaną charakterystykę energetyczną. Dla osób albo instytucji państwowych starających się o kredyt na remont termomodernizacyjny budowli oblicza się audyty energetyczny lub audyt remontowy.

Profil CEB.COM.PL na FoodSpotting

Profil CEB.COM.PL na LIBRARYTHING.COM

Profil CEB.COM.PL na PAPER.LI